Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Harmonogram działań PDF Drukuj Email

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU COMENIUS
w roku szkolnym 2011/2012
Temat projektu: Sztuka jest mostem kulturowym pomiędzy nami
Nasi partnerzy: Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Czechy, Niemcy

Działanie Termin realizacji

1

Przedstawienie nauczycielom i uczniom celów i zaplanowanych działań związanych z realizacją projektu.

wrzesień 2011

2

Poinformowanie społeczności lokalnej o celach projektu, partnerach i zaplanowanych działaniach – artykuły na stronie internetowej szkoły

wrzesień 2011
3 Przygotowanie prezentacji PowerPoint w języku angielskim o Polsce (flaga, barwy narodowe, stolica, najpiękniejsze miejsca, które warto zobaczyć, architektura, położenie geograficzne, ciekawostki). wrzesień
2011
4 "Wspomnienia z wędrówek po polskiej krainie"- prace plastyczne lub fotograficzne w formie książeczki przygotowane przez uczniów klas I-III (tytuły prac w języku angielskim). wrzesień 2011
5 Przygotowanie plakatów z popularnymi wyrażeniami i zwrotami grzecznościowymi w wybranym drogą losowania języku kraju partnerskiego (klasy IV-VI). Audycja radiowa ,,Tydzień języków obcych” – przypomnienie faktów i ciekawostek o krajach partnerskich oraz nauka podstawowych zwrotów w językach państw zaangażowanych w projekt. wrzesień 2011
6 ,,Kącik Comeniusa”- stworzenie na II piętrze gazetki, z informacjami dotyczącymi projektu, prezentacją produktów, bieżących prac otrzymywanych z partnerskich szkół ( prace plastyczne, plakaty, foldery itp.), fotografiami z wizyt międzynarodowych. październik 2011
7 "Jeden dzień z mojego życia szkolnego"- nagranie filmu przedstawiającego życie szkolne, sale lekcyjne, szkolne uroczystości, organizacje, codzienne zajęcia. listopad/
grudzień
2011
8 Stworzenie księgi popularnych zwrotów grzecznościowych oraz użytecznych wyrażeń i zwrotów w językach państw, z których pochodzą szkoły partnerskie. listopad 2011
9 Zaprojektowanie i wysłanie kart świątecznych z życzeniami w języku angielskim do zaprzyjaźnionych szkół (wymiana pocztówek między uczniami) grudzień
2011
10 Literatura – przygotowanie Międzynarodowej Księgi baśni, legend i opowiadań dla dzieci (streszczenie trzech wybranych polskich legend w języku angielskim wzbogaconych ilustracjami) Uczniowie z Niemiec przygotowują wspólną okładkę dla Księgi wszystkich baśni z krajów partnerskich. styczeń/
luty
2012
11 Nawiązanie mailowego kontaktu z uczniami ze szkół partnerskich poprzez wymianę informacji nt. ulubionej muzyki na wspólnej stronie projektu (grupa chętnych uczniów). luty
2012
12 ,,Muzyka w naszych krajach”- nagranie płyty CD z polskim hymnem narodowym i popularnym na całym świecie utworem „Panie Janie”. Nasz szkolny chór zaśpiewa tę piosenkę także po angielsku, niemiecku, czesku, szwedzku i duńsku. marzec 2012
13 ,,Tańce naszego kraju”- nauka popularnych polskich tańców. Nagranie filmu. Nauczyciele w-fu i świetlicy będą na swoich zajęciach uczyć popularnych, polskich tańców, które zostaną zaprezentowane gościom podczas wizyty w naszej szkole. marzec
2012
14 Wizyta międzynarodowa w Polsce - prezentacja narodowych tańców i nauka rytmów tanecznych naszych gości (nagranie filmu) Obejrzenie widowiska związanego z obchodami 40-lecia szkoły. Wysłuchanie utworu „Panie Janie” w językach krajów partnerskich w wykonaniu szkolnego chóru. maj
2012
15 Przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli ankiety ewaluacyjnej z działań po pierwszym roku projektu. maj
2012
16 Komunikacja mailowa nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich dotycząca opisu planowanego wakacyjnego wypoczynku lub innej dowolnej tematyki. czerwiec 2012HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU COMENIUS
w roku szkolnym 2012/2013 
Temat projektu: Sztuka jest mostem między narodami
Nasi partnerzy: Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Czechy, Niemcy

Działanie Termin realizacji

1

Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z harmonogramem działań na rok szkolny 2012/13

początek września

2

Przypomnienie położenia geograficznego szkół partnerskich.

wrzesień
3

Kalendarz świąt polskich. Przygotowanie 6 kalendarzy na rok 2013 (po jednym dla każdego kraju uczestniczącego w projekcie) ilustrowanych pracami plastycznymi uczniów na temat wybranego święta z każdego miesiąca z dodatkowym opisem w języku angielskim:

styczeń - Trzech Króli
luty - Tłusty Czwartek
marzec- Dzień Kobiet
kwiecień- Wielkanoc
maj - Konstytucja 3 Maja
czerwiec - Noc Świętojańska
lipiec - wakacje
sierpień - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
wrzesień - rocznica wybuchu II Wojny Światowej
październik - Dzień Nauczyciela
listopad - Święto Niepodległości
grudzień - Boże Narodzenie

Przesłanie kalendarzy do szkół partnerskich.

połowa października
4 Konkurs plastyczny dla klas 4-6 na temat: „Kopia słynnego polskiego obrazu z dodatkowym opisem w j. angielskim”. Do wykonanej pracy plastycznej uczniowie dołączają zdjęcie oryginału Zapoznanie ze słynnymi obrazami polskimi- na lekcjach plastyki, techniki i godz. wychowawczych (ekspozycje Muzeum Narodowego) Wystawa prac konkursowych, reprodukcji oraz informacji na temat malarstwa polskiego w kąciku Comeniusa na II piętrze listopad grudzień
5 Wystawa prac dotycząca malarstwa krajów partnerskich - malarze i ich dzieła. Realizacja tematu na lekcjach z wychowawcami klas młodszych grudzień
6 „Moje ulubione lekcje plastyki i techniki w szkole”- konkurs z informatyki i języka angielskiego dla klas starszych na prezentację PowerPoint. Prezentacja wybranych lekcji plastyki i techniki oraz prac dzieci powstałych w ciągu całego roku z komentarzem w języku angielskim. styczeń - marzec
7 „Wybitni pisarze i poeci polscy oraz ich dzieła” - prezentacja PowerPoint w języku polskim i angielskim. Przygotowanie informacji na temat twórczości wybranych polskich pisarzy i poetów. do końca kwietnia
8 Prowadzenie przez uczniów korespondencji z rówieśnikami ze szkół partnerskich. cały rok
9 Zapoznawanie z produktami projektu otrzymanymi ze szkół partnerskich na lekcjach j. angielskiego, informatyki, kołach zainteresowań. cały rok
10 Realizacja tematów związanych z propagowaniem tolerancji, zapobieganiem wrogości, ksenofobii i uprzedzeniom na godzinach wychowawczych i lekcjach języka polskiego. cały rok
11 Quizy i artykuły w okolicznościowej gazetce szkolnej dotyczące tematyki projektu. cały rok
12 Wycieczki do Muzeum Narodowego, galerii sztuki oraz Zamku Królewskiego w celu zapoznania uczniów z polskim i europejskim malarstwem, zwiedzanie słynnych polskich zabytków cały rok
13 Przygotowanie kwestionariusza ewaluacyjnego oraz podsumowanie wyników ewaluacji. maj
14 Zamieszczanie produktów projektu na stronie internetowej. na bieżąco
15 Dzień Promocji Szkoły: zorganizowanie wystawki dotyczącej produktów projektu oraz realizacji programu w szkole. marzec


Comenius-opis

 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid XHTML 1.0 Transitional