Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wyróżniki PDF Drukuj Email

WYRÓŻNIKI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 289
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WARSZAWIE

W Szkole Podstawowej nr 289 prężnie działa Szkolny Klub Wolontariuszy, który:

 • liczy 100 uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz innych
 • co roku otrzymuje na szczeblu warszawskim wyróżnienia za swoją pracę w Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”
 • współpracuje z Fundacją ,,Świat na Tak”, Polsko- Niemieckie Pojednanie, Domem Dziennego Pobytu Emerytów na Wawrzyszewie
 • organizuje liczne akcje charytatywne - upominki świąteczne (dla Domu Dziecka w Kaliskach, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niedosłyszących w Otwocku, Domu Samotnej Matki), paczki żywnościowe dla rodzin z ,,Gniazda”
 • na bieżąco realizuje zadania wynikające z działań UNICEF Polska- pomoc dzieciom z Madagaskaru. 

Realizujemy projekty edukacyjne dofinansowane w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne:

 • ,,Mali Europejczycy poznają świat”
 • ,,Młody człowiek w krainie książek”
 • ,,Pokażmy dzieciom bezpieczny świat”
 • ,,Widzę, działam - kurs małego ratownika” 

Rozwijamy zainteresowania uczniów poprzez ich udział w projektach edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • ,,Poczytaj mi przyjacielu” - dzieci czytają dzieciom. 

Włączamy uczniów w realizację programu prozdrowotnego, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo:

 • ,,Bezpieczeństwo w szkole i poza nią”, ,,Jak żyć ze stresem?”, Nie jesteś sam - lokalizacja samotnych uczniów”, ,,Stop agresji!”, Cicho coraz ciszej- walka z hałasem”, ,,Szkoła zdrowego uśmiechu”
 • każdego roku włączamy się w realizację akcji ,,Wiem, co jem”. 

Wspieramy ucznia zdolnego:

 • prowadzimy badania przesiewowe uczniów klas I przez psychologa szkolnego umożliwiające wyłonienie dzieci o nieprzeciętnych zdolnościach
 • dokonujemy identyfikacji ucznia zdolnego na lekcjach poprzez obserwowanie wyjątkowych predyspozycji jak i analizy bieżących postępów w nauce
 • współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie diagnozowania ucznia zdolnego
 • kierujemy uczniów zdolnych do Ośrodka Promocji Talentów przy ul. Elbląskiej i Gimnazjum nr 51
 • przygotowujemy do konkursów przedmiotowych na różnym szczeblu.
 • Przygotowujemy indywidualne programy nauczania dla uczniów zdolnych z poszczególnych przedmiotów nauczania.
 • Nasi uczniowie to laureaci konkursów warszawskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 

Uzyskujemy bardzo dobre wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej:

 • W roku szkolnym 2010/2011 uzyskaliśmy 31,6 pkt znaleźliśmy się w ósmej staninie

Organizujemy konkursy dla uczniów klas I-III bielańskich szkół:

 • ,,Świetliczek”
 • ,,Henryczek” 

Uczestniczymy w akcji ,,Otwarte obiekty sportowe”:

 • ,,Otwarte sale”
 • ,,Bielańskie czwartki” 

Otaczamy opieką ucznia z dysfunkcjami:

 • prowadzimy zajęcia kompensacyjno-terapeutyczne dla uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych
 • realizujemy treści programu terapeutycznego ,,Ortograffiti”
 • realizujemy własne programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • organizujemy zajęcia logopedyczne. 

Współpracujemy z wieloma organizacjami samorządowymi:

 • Fundacja ,,Świat na Tak”,
 • Harcerzami ze Szczepu 325 przy Gimnazjum nr 73
 • Polonijnym Klubem Absolwentów AWF wspomagającym dzieci polskie mieszkające na Ukrainie
 • Domem Dziennego Pobytu dla Emerytów na Wawrzyszewie
 • Kampinoskim Parkiem Narodowym
 • bielańskimi przedszkolami - prowadzenie dla wychowanków lekcji otwartych
 • Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej 

Prowadzimy profilaktykę medyczną dla uczniów:

 • Opiekę stomatologiczną
 • Propagujemy idee zdrowego odżywiania
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid XHTML 1.0 Transitional